SmartVet – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
 
   
Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
  SmartVet - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป
SmartVetGroup
SmartVet4.0  
SmartVet Plus  
SmartVet-C  
SmartVet-C Plus  
SmartVet-H  
SmatVet-C Dose  
SmartVet-C EXP  
SmartVet-PetShop  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
SmartVet 4.0   SmartVet 4.0 Plus   SmartVet-C   SmartVet-H


 
 
           
SmartVet Plus
 
 
 
 
SmartVet Plus
เหมาะสำหรับร้านเพ็ทช็อป,ที่มีแผนกGrooming และ Admit คลินิกสัตว์ทั่วไป
  SmartVet 4.0 Plus  ได้รับการพัฒนาและนำข้อเด่นของซอฟต์แวร์ SmartVet 4.0 มาเพิ่มเติมส่วนของอาบน้ำ-ตัดขน (Grooming) และ รับตัวดูอาการ (Admit)  โดยนำจุดเด่นเหล่านั้นมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ SmartVet 4.0 Plus เป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองการใช้งานคลินิกสัตวแพทย์และร้านขายอุปกรณ์สัตว์ได้อย่างครอบคลุม   ที่สุดการออกแบบซอฟต์แวร์จึงได้รวมระบบการขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) ไว้ด้านหน้าเพื่อสะดวกในการ ขายสินค้าต่างๆผ่านระบบบาร์โค้ดหรือคีย์สินค้าเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อหรือพิมพ์ ฉลากยา ระบบประวัติสัตว์ป่วย ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ และ ระบบรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 


  1  
  SmartVet - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020