SmartVet – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
 
   
Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
  SmartVet - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป
SmartVetGroup
SmartVet4.0  
SmartVet Plus  
SmartVet-C  
SmartVet-C Plus  
SmartVet-H  
SmatVet-C Dose  
SmartVet-C EXP  
SmartVet-PetShop  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
SmartVet 4.0   SmartVet 4.0 Plus   SmartVet-C   SmartVet-H


 
 
           
SmartVet-C
 
 
 
 
SmartVet-C
เหมาะสำหรับร้านเพ็ทช็อป ที่มีแผนกGrooming, Admit และห้องตรวจสัตว์(Clinic), คลินิกสัตว์ทั่วไป
 SmartVet-C ได้รับการพัฒนาและนำข้อเด่นของซอฟต์แวร์ SmartVet 4.0 มาเพิ่มเติมส่วนของห้องตรวจรักษา (Doctor), อาบน้ำ-ตัดขน (Grooming) และ รับตัวดูอาการ (Admit) โดยนำจุดเด่นเหล่านั้นมาพัฒนา และปรับปรุง เพื่อให้ SmartVet-C เป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองการใช้งานคลินิกสัตวแพทย์และร้านขายอุปกรณ์สัตว์ ได้อย่างครอบคลุมที่สุดการออกแบบซอฟต์แวร์จึงได้รวมระบบการขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) ไว้ด้านหน้า เพื่อสะดวกในการขายสินค้าต่างๆ ผ่านระบบบาร์โค้ดหรือคีย์สินค้าเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ อย่างย่อหรือพิมพ์ฉลากยา ระบบประวัติสัตว์ป่วย ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ และระบบรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 


  1  
  SmartVet - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020